Kidnapping

Kidnapping er en veldig sentral funksjon i spillet for og lett kunne skaffe seg penger, utfordringer og rank.

For å kunne kidnappe må dere være en gruppe på 3 stk, der det er en leder, en skjulestedsansvarlig og en sjåfør. Alle må være i samme by. Offeret må også være i den byen.

Det er den som starter kidnappingen som er leder. Da står lederen fritt for å kunne invitere en sjåfør og en skjulestedsansvarlig. Det er også leder som velger ut offeret og krever løsepenger.