Bruke hotell

Hotell er noe man burde bruke flittig, og man burde alltid oppholde seg i hotell når man ikke gjør noe veldig spesielt eller viktig. Det er også bedre desto kortere tid man bruker utenfor hotellet.

Prisen for hotell varierer i forhold til byen og hva de andre hotellene "tvinger" de andre hotellene ned på. Den lengste tiden man kan sette seg i hotell er 120 timer (5 døgn). 

Beskyttelsen til hotell blir bestemt på denne måten

Sikkerhetsnivå 1: Hotellet får samme beskyttelse som det eieren har.. Det trekkes 0 kr/timen fra din hotellkonto for å drive dette hotellet.
Sikkerhetsnivå 2: Koster 80 000 kr/timen å drive. Hotellet får 50 ekstra i beskyttelse, og blir ganske sikkert. Brukere kan fortsatt bli drept i hotellet.
Sikkerhetsnivå 3: Koster 200 000 kr/timen å drive. Hotellet får 120 ekstra i beskyttelse. Brukere kan fortsatt bli drept, men det er mindre sannsynlig at det skjer.
Sikkerhetsnivå 4: Koster 400 000 kr/timen å drive. Hotellet får 200 ekstra i beskyttelse. Brukere kan fortsatt dø på hotellet dersom de blir utsatt for gode våpen eller har uflaks.
Sikkerhetsnivå 5: Koster 800 000 kr/timen å drive. Hotellet får 450 ekstra i beskyttelse. Det skal veldig mye til å dø på hotellet. Men ingen ting er umulig. 

Når man har hotell i en familie kan man sette familie pris for at de i familien skal kunne ha et hotell som er mye billigere enn de andre.

Beskyttelse mot detektiver

Det er viktig å sikre hotellet mot detektiver, som kan finne informasjon om kundene dine.

Sikkerhetsnivå 1: Koster 0 kr/timen. Detektiver kan lett overvåke hotellet og finne informasjon om kundene.
Sikkerhetsnivå 2: Gir noe beskyttelse mot detektiver, men detektiver kan fortsatt nokså lett få med seg hvem bruker hotellet. Det trekkes 40 000 kr/timen fra din bedriftskontoen for å ha denne beskyttelsen.
Sikkerhetsnivå 3: Koster 100 000 kr/timen. Gjør det vanskelig for detektiver å finne informasjon om kundene og hvordan de bruker hotellet. Men dyktige detektiver vil fortsatt kunne få med seg noe.
Sikkerhetsnivå 4: Koster 600 000 kr/timen. Umulig for detektiver å overvåke noe som helst av det som skjer på hotellet. 

Share