Drapsfunskjonen

Drapsfunksjonen på Mafiaspillet er basert på angrep vs beskyttelse. 

Hver spiller har sitt basisangrep og sin basisbeskyttelse, som kan økes via ferdighetspoeng som blir gitt ut når man ranker, og litt via oppdrag. I tilllegg teller våpen, biler og beskyttelse fra din gjeng / familie med.

Den mest sentralen delen for å øke angrepet og beskyttelsen er via undersåtter som man kjøper via "Mine Folk". Les mer om dette via Mine Folk på hjelp.ms.

For å drepe en annen spiller trenger du minst dobbelt så mye angrep som beskyttelse. Det vil sei, dersom du har 100 i angrep, så vil alle som har 50 eller mindre i beskyttelse dø på første angrepet. 

Dersom offeret har mer i beskyttelse enn du har i angrep vil du aldri klare å gjøre noen skade.

Dersom du har 100 i angrep og offeret har 75 i beskyttelse, så vil du skade det du har mer i angrep, det vil si 25. Dette kan enten skade eller drepe undersåtter (om h*n har noen), eller så skader det offeret. 

 

Share