Angrep / beskyttelse

På Mafiaspillet har vi to ferdigheter vi kan velge å bygge på eller ikke. Den ene er beskyttelse og den andre er angrep. Spillemåtene for disse to blir ytterst ulike og det er svært vesentlig for brukeren din hvordan du disponerer. Poeng til å fordele på disse to ferdighetene tjenes underveis i rankingen. Du får 3 ferdighetspoeng du kan disponere for hver rank du går opp.

 

 Beskyttelsen bestemmes av:

 • Om du er i hotell
 • Hvor mye beskyttelse familien du er i har, om du er i en familie
 • Hvilken bil du bruker
 • Hvilket våpen du har på hånden
 • Ferdighetspoengene du har fordelt
 • Etter hvert drapsforsøk vil beskyttelsen din være senket med 20 % den neste timen 
 • Hvor ofte du har blitt truffet av andres drapsforsøk mot deg. 


 Angrepet bestemmes av:

 • Hvilket våpen du har på hånden
 • Hvor mange brukere du har drept og hvor gode disse drapene var
 • Ferdighetspoeng du har fordelt
 • Hvor mange ekstra poeng du har pga trening (truffet offer i rett by uten hotell)

 

Hvordan skal du fordele?

Hvordan du ønsker å fordele ferdighetspoengene dine vil avhenge av flere ting. 

 • Spillestil, er du en defensiv eller offensiv spiller
 • Familietilhørighet
 • Hvor flink du er til å bruke hotell
 • Hvor aggressiv du ønsker å være på drapsfronten

 

Kort sagt vil jeg si at om du ønsker å drepe mange høytrankede brukere må du ha mye, kanskje alt, på angrep. Om du ønsker å heller innta en defensiv rolle hvor du ønsker å bli vanskelig å drepe, kan du unne deg flere ferdighetspoeng på beskyttelse. Begge strategiene er verdifulle og har sine gode og dårlige sider. Om du velger alle poengene på beskyttelse vil du få problemer med å drepe brukere. 

 

Omdisponere ferdighetspoeng:

Du kan endre fordelingspoengene totalt 2 ganger. Første gang koster det 40 poeng. Den andre gangen du vil endre koster det 70 poeng.

Tips:

Jeg mener et godt tips vil være å sette så mye ferdighetspoeng som mulig på beskyttelse i starten for å kunne gjøre oppdrag på en relativt trygg måte, og siden omdisponere poengene når du har blitt etablert og er ferdig med oppdrag. Husk bare på å ha nok på angrep til å kunne drepe botene i oppdragene fra 18 og oppover.

Share